Tumblelog by Soup.io
 • effic
 • vesania
 • koktajlik
 • ciarka
 • suzannekhaleen
 • protesedentaria
 • sydnor
 • goaskalice
 • papier-nozyce-slowo
 • Karolinuka
 • coolkidscantdie
 • no-longer-kore
 • yashanti
 • nivea
 • nienie
 • znikajac
 • czarno-bialo
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4949 7bb4 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
Jeśli wystarczająco długo patrzy się na deszcz i nie myśli o niczym, człowieka stopniowo ogarnia uczucie, że jego ciało się uwalnia, otrząsa z rzeczywistości świata. Deszcz ma hipnotyzującą noc.
— Na południe od granicy, na zachód od słońca, Haruki Murakami
Reposted frompatronus patronus viahereyes hereyes
9429 46d2 500
8907 9a2b 500
Reposted frompragne-ataraksji pragne-ataraksji
This quiet my mind, thank You.
6836 056b
Reposted frompauliecho pauliecho via4777727772 4777727772
1270 76b8 500
Pink Floyd
Reposted fromUbivec75 Ubivec75 via4777727772 4777727772
3193 f873 500
Reposted fromkniepuder kniepuder vialekkaprzesada lekkaprzesada
8579 b628 500

simena:

Giuliano Bartolomeo - Le Villi 

Reposted fromfuckblack fuckblack vialekkaprzesada lekkaprzesada
5324 4f3c 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viapszczola91 pszczola91
6237 7a3d 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamaardhund maardhund
7478 beb3 500
9965 5768 500
Reposted fromMiziou Miziou viahepi hepi
0521 f635
Reposted fromGIFer GIFer viahepi hepi
7356 5d7e 500
po studiach chcę być doktorem Gerardem
Reposted fromall-about-kate all-about-kate viahepi hepi
9066 a677 500
Reposted frompiehus piehus viahepi hepi
6243 a2c3
Reposted fromteijakool teijakool viahepi hepi
0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl