Tumblelog by Soup.io
 • effic
 • vesania
 • koktajlik
 • ciarka
 • suzannekhaleen
 • protesedentaria
 • sydnor
 • goaskalice
 • papier-nozyce-slowo
 • Karolinuka
 • coolkidscantdie
 • no-longer-kore
 • yashanti
 • nivea
 • nienie
 • znikajac
 • czarno-bialo
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1506 7490 500
Reposted fromPoranny Poranny viaMashe Mashe
Do dziś najgorsze myśli nieraz mną targają, że może tak się umiera. Po prostu nie przyjdzie się, nie odpisze na list, nie podniesie słuchawki telefonu.
— Wiesław Myśliwski, „Ucho igielne”
Reposted fromlifeless lifeless
4545 f14e 500
suprisingly accurate
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viastrzepy strzepy
5025 0b6e
Reposted fromkarahippie karahippie
4881 1b48
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf
Reposted fromskyscraper skyscraper viaikari ikari
4463 048b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaikari ikari
7829 cd5a 500
Reposted fromkarahippie karahippie viacarmenluna carmenluna
4214 726d
Reposted fromkarahippie karahippie
4215 1509
Reposted fromkarahippie karahippie
4218 17ec
Reposted fromkarahippie karahippie
4220 22e1
Reposted fromkarahippie karahippie
5957 44e5 500
Wrocław 1963
Reposted fromtwice twice viaOkruszek Okruszek
Reposted fromshakeme shakeme viaOnly2you Only2you
1348 5805 500
Reposted frommerkaba merkaba vialaparisienne laparisienne
Jesteś jedynym człowiekiem, który wygląda na bardziej samotnego niż ja. Poszłam więc za tobą. To dość niemądre, prawda?
— J. Zander „Pływak”
Reposted fromjeszczenie jeszczenie viacavebear cavebear
Pomyśl wtedy, że mogłeś mieć moje sny i głos i troski i nieznane mi jeszcze pomysły. I moją niecierpliwość i nieśmiałość, że w taki sposób mogłeś mieć świat po raz drugi. A kiedy będziesz tak myślał, nieważne będzie, żeś nie umiał, czy nie chciał tego mieć.
— Lem
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viacavebear cavebear
4547 b27a 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl